Budowa jachtów cz. II

Osprzęt żaglowy - takielunek: to stałe i ruchome części jachtu związane z masztem tj.:

I. Omasztowanie - sztywne części osprzętu żaglowego służące do podnoszenia i rozpinania żagli zwane również drzewcem:
 • maszty - na nim stawia się żagle. Największe elementy drzewca. Wykonany najczęściej z aluminium lub drewna rzadziej z kompozytów. Na jachtach z kilkoma masztami, największy z masztów to grotmasz, mniejszy przedni - fokmaszt, mniejszy tylni bezanmasz.
 • bomy - drzewce ruchome połączone za pomocą okucia z masztem. Bom służy do ustawiania żagla względem wiatru.
 • gafle - drzewce ruchome ożaglowania gaflowego połączone z masztem. Do gafli mocuje się lik górny żagla.
 • reje - drzewce ruchome ożaglowania rejowego/łacińskiego, połączone z masztem. Do rei mocuje się lik górny żagla.
 • rejki - drzewce ruchome ożaglowania rejowego/łacińskiego, połączone z masztem. Do rei mocuje się lik górny żagla.
 • lugry - drzewce ruchome ożaglowania lugrowego, połączone z masztem. Do rei mocuje się lik górny żagla.
 • rozprza - drzewce stałe mocowane pomiędzy masztem i wantą w celu utrzymania masztu w osi w czasie żeglugi w przechyle bocznym.
 • salingi - drzewce stałe mocowane między masztem i wantą w celu usztywnienia masztu i utrzymania go w osi w czasie żeglugi podczas przechyłu bocznego.
 • bukszpryt - drzewce stałe mocowane do dziobu w osi długiej jachtu połączone z sztagiem, usztywnia konstrukcję masztu.
 • wystrzał - drzewce stałem mocowane do rufy w osi długiej jachtu połączone z achtersztagiem, usztywnia konstrukcję masztu.
 • flagszok - drzewce zamocowane w części rufowej na której zawiesza się banderę.
II. Olinowanie dzielimy na :
 • Olinowanie stałe - wszystkie liny stalowe których zadaniem jest przenoszenie sił z omasztowania stałego na kadłub jachtu. W skład olinowania stałego wchodzą: 
- sztagi  - łączą dziób jachtu z masztem,
- wanty - łączą burty z masztem,
- achtersztag - łaczy rufę z masztem
 •  Olinowanie ruchome - liny miękkie służą do poruszania osprzętem pokładowym.
- fały/kontrafały - liny słórzące do podnoszenia oraz opuszczania żagli, oraz ruchome części omasztowania i wyposażenia kadłuba. Fały przymocowane są do: fał foka, fał miecza itp.
- szoty/kontraszoty - liny słórzące do manewrowania żaglami. Za ich pomocą ustawia się żagiel względem wiatru. Przymocowane są do prawy/lewy foka szot oraz grota szot (talia) itp.
- topenanta/dirki - lina łącząca nok bomu z topem masztu jej zadanie to nadmierne obniżenie bomu. Dirki, to liny używane na łodziach z ożaglowaniem gaflowym, które spełniają to samo zadanie co topenanta na ożglowaniu bermudzkim.
- obciągacz bomu - lina łącząca bom ze specjalnym uchwytem na nadbudówce lub na cęgach masztu, jej zadaniem jest utrzymanie bomu na stałej wysokości ( nie pozwala unosić się bomowi do góry).
- hals - lina mocująca róg halsowy żagla do bomu, masztu lub sztagownika.
- szkentla - lina do trymowania żagli wiązana do rogu szotowego grota i noku bomu.

 • Olinowanie pomocnicze - liny służące do cumowania oraz mocowania drobnego osprzętu żaglowego.
- cumy - łączą jacht z nabrzeżem. Liny wychodzące z dziobu to cumy dziobowe a z rufy w kierunku nabrzeża to cumy rufowe.
- szpringi - liny służące do ustawienia jachtu w odpowiedniej pozycji.
- bresty - liny cumownicze podawane bezpośrednio z jachtu prostopadle do kei.
- krawaty - krótkie linki używane do mocowania drobnego osprzętu jachtowego tj.: boje, klarowanie żagli itp.

III Ożaglowanie - wszystkie żagle znajdujące się na jachcie. Żagle zazwyczaj wykonane są z kawałków materiału (bryty) łączone ze sobą na zakładkę (banty) często wzmacniane dodatkowymi kieszeniami z listwami (lik szpary). Większość żagli posiada małe otwory oraz linki (refbanty) służące do refowania żagli. Boki żagli nazywamy likami ich nazwa zależy od umiejscowienia względem dziobu jachtu.

 • Rodzaje żagli
- fok
- fok sztormowy
- kliwer
- latacz
- genua
- spinaker
- genaker
- grot
- trajsel (grot sztormowy)
- bezan
 • Drobny osprzęt żaglowy
- remizki
- szekle
- kausze
- karabińczyki
- raksy
- bloczki
- krętliki
 • Rodzaje ożaglowania
- łacińskie
- lugrowe
- rozprzowe
- gaflowe
- bermudzkie
- rejowe
 • Typy jednostek żaglowych
-    ket - jedno-żaglowiec z grotem
-    slup - posiada dwa żagle fok i grot
-    kecz - posiada trzy żagle: fok, grot i bezan (urządzenie sterowe za bezanamsztem)
-    jol - posiada trzy żagle: fok, grot i bezan (urządzenie sterowe za bezanmasztem)
-    szkuner - ma dwa lub więcej masztów o ożaglowaniu skośnym. Przy dwóch masztach pierwszy jest niższy lub równy drugiemu.