Przepisy żeglarskie cz. II

Etykieta jachtowa i flagowa - jest to zbiór zasad i sposobów zachowania się na jachcie określające:

- szacunek do kapitana i oficerów jachtowych
- prawa i obowiązki członków załogi
- przepisy dotyczące noszenia bandery
- zasady zachowania się załogi w porcie, podczas manewrów w portowych i w czasie żeglugi
- zwyczaje morskie

Etykieta flagowa - określa prawa i obowiązki związane z przywilejami noszenia flagi narodowej i proporca klubowego.

Noszenie bandery na postoju - banderę podnosi się uroczyście o godzinie 08:00 czasu miejscowego gdy na jachcie jest załoga a opuszcza o zmierzchu.

Noszenie bandery w czasie żeglugi - w czasie żeglugi jachty wchodzące i wychodzące z portu oraz wód terytorialnych danego kraju muszą mieć podniesioną banderę bez względu na porę doby, obowiązek ten też dotyczy jachtów przepływających obok okrętów wojennych oraz na każde żądanie władz wojskowych, policyjnych i celnych danego kraju.

Jachty płynące na żaglach:
- jachty jednomasztowe z ożaglowaniem trójkątnym - bandera jest noszona na flagsztoku a proporzec klubowy na topie grotmasztu,
- jachty jednomasztowe z ożaglowaniem gaflowym - bandera noszona jest pod pikiem żagla tylnego a proporzec klubowy na topie grotmasztu
- jachty wielomasztowe z ożaglowaniem trójkątnym - bandera noszona jest pod topem ostatniego masztu a proporzec klubowy na topie grotmasztu
- jachty wielomasztowe z ożaglowaniem gaflowym - bandera jest noszona pod pikiem żagla tylnego a proporzec klubowy na topie grotmasztu

Jachty płynące na silniku:
- noszą banderę na flagsztoku a proporzec klubowy na topie masztu wyższego

Bandery krajów, na których wody wpływamy nosimy pod prawem salingiem.

Wielka i mała gala flagowa:
- wielka gala flagowa - podnosi się na postoju od dzioba do rufy przez topy masztów
- małą gala flagowa - podnosimy na jachtach płynących na silniku od prawej do lewej burty przez top masztu

Zasady ochrony środowiska:
- posiadania worków śmieciowych i opróżniania ich w odpowiednich do tego miejscach,
- korzystania z nabrzeżnych sanitariów, toalet chemicznych, zakopywanie nieczystości,
- używaniem z umiarem ekologicznych środków czyszczących i piorącch,
- trzymanie w miejscach odpowiednio zabezpieczonych produktów ropopochodnych i olejów,
- szanowanie roślinności nabrzeżnej i morskiej,
- palenie ognisk w miejscach do tego przystosowanych,
- stosowanie się do przepisów obowiązujących na terenach chronionych,
- przestrzeganie ciszy