Meteorologia cz. 1

I Meteorologia - czynniki kształtujące pogodę:

 - opady atmosferyczne
 - wilgotność
 - temperatura powietrza
 - wiatr
 - wilgotność
 - widoczność
 - zachmurzenie
 - zamglenie
 - ciśnienie atmosferyczne

II Skala Beauforte'a - skala służąca do opisu siły wiatru.

Skalę utworzył w 1806 r. Francis Beaufort, irlandzki hydrograf, oficer floty brytyjskiej. Początkowo nie określała ona prędkości wiatru, lecz wymieniała ilościowe cechy od 0 do 12 określające sposób w jaki powinny pływać żaglowce - od wystarczającego, aby mieć sterowność, do takiego, przy którym "płótna" nie mogą wytrzymać. Skala stała się standardem w zapisach dzienników okrętowych floty królewskiej w końcu lat 30. XIX wieku.

Została zaadaptowana do użytku na lądzie w latach 50. XIX wieku. Jej wartości posłużyły do cechowania liczby obrotów anemometrów.
Taka skala została zestandaryzowana dopiero w 1932 r. i od tego czasu zaczęła wchodzić do użytku w meteorologii. W czasach współczesnych do opisu huraganów używa się skali Saffira-Simpsona, której kategoria 1 odpowiada 12 stopniowi skali Beauforta.

Wiatr to inaczej ruch cząsteczek powietrza wywołany różnicą ciśnień. Wiatr określają dwa parametry kierunek i siła. Kierunek określa się w systemie rumbowym a siłę wiatru w m/s km/h lub węzłach.


Stopień skali Beauforta Prędkość wiatru Średnia prędkość wiatru (w / km/h / mph) Opis Wysokość fali Stan morza Zjawiska na lądzie Zdjęcie stanu morza
w km/h mila/h m/s m ft
0 0 0 0 0-0,2 0 / 0 / 0 Cisza, flauta 0 0 Gładkie Spokój, dym unosi się pionowo. Beaufort scale 0.jpg
1 1-3 1-6 1-3 0,3-1,5 2 / 4 / 2 Powiew 0,1 0,33 Zmarszczki na wodzie. Ruch powietrza lekko oddziałuje na dym. Beaufort scale 1.jpg
2 4-6 7-11 4-7 1,6-3,3 5 / 9 / 6 Słaby wiatr 0,2 0,66 Małe falki. Wiatr wyczuwany na skórze. Liście szeleszczą. Beaufort scale 2.jpg
3 7-10 12-19 8-12 3,4-5,4 9 / 17 / 11 Łagodny wiatr 0,6 2 Duże falki, ich grzbiety mają wygląd szklisty. Liście i małe gałązki w stałym ruchu. Beaufort scale 3.jpg
4 11-16 20-29 13-18 5,5-7,9 13 / 24 / 15 Umiarkowany wiatr 1 3,3 Małe fale, na których grzbietach tworzy się piana. Słychać plusk. Kurz i papier podnoszą się. Gałęzie zaczynają się poruszać. Beaufort scale 4.jpg
5 17-21 30-39 19-24 8,0-10,7 19 / 35 / 22 Dość silny wiatr 2 6,6 Szum morza przypomina pomruk, wiatr gwiżdże, fale dłuższe (1,2 m), gęste białe grzebienie. Małe drzewa kołyszą się. Beaufort scale 5.jpg
6 22-27 40-50 25-31 10,8-13,8 24 / 44 / 27 Silny wiatr 3 9,9 Tworzą się grzywacze, długa wysoka fala, szum morza. Fale z pianą na grzbietach i bryzgi. Duże gałęzie w ruchu. Słychać świst wiatru nad głową. Kapelusze zrywane z głowy. Beaufort scale 6.jpg
7 28-33 51-62 32-38 13,9-17,1 30 / 56 / 35 Bardzo silny wiatr 4 13,1 Morze burzy się i piana zaczyna układać się w pasma. Całe drzewa w ruchu. Pod wiatr idzie się z wysiłkiem. Beaufort scale 7.jpg
8 34-40 63-75 39-46 17,2-20,7 37 / 68 / 42 Sztorm/Wicher 5,5 18 Umiarkowanie duże fale z poprzerywanymi obracającymi się grzbietami. Pasma piany. Gałązki są odłamywane od drzew. Samochody skręcają pod wpływem wiatru. Beaufort scale 8.jpg
9 41-47 76-87 47-54 20,8-24,4 44 / 81 / 50 Silny sztorm 7 23 Bardzo duże fale (2,75 m) z gęstą pianą. Grzbiety fal zaczynają się zawijać. Znaczne bryzgi. Lekkie konstrukcje ulegają zniszczeniu. Beaufort scale 9.jpg
10 48-55 88-102 55-63 24,5-28,4 52 / 96 / 60 Bardzo silny sztorm 9 29,5 Wielkie fale. Powierzchnia morza jest biała, fale przełamują się. Widoczność jest ograniczona. Drzewa wyrywane z korzeniami. Poważne zniszczenia konstrukcji. Beaufort scale 10.jpg
11 56-63 103-117 64-72 28,5-32,6 60 / 111 / 69 Gwałtowny sztorm 11,5 37,7 Nadzwyczaj wielkie fale. Znaczna część konstrukcji zniszczona. Beaufort scale 11.jpg
12 63+ 117+ 72+ 32,6+ N/A Huragan 14+ 46+ Olbrzymie fale. Powietrze pełne piany i bryzgów. Morze całkowicie białe pokryte bryzgami. Widzialność bardzo ograniczona. Masowe i powszechne zniszczenia konstrukcji. Beaufort scale 12.jpg
źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Beauforta

III Rodzaje wiatrów.


Wiatry lokalne - jeśli zostaną odpowiednie warunki termiczne, na niektórych obszarach dochodzi do występowania cyklicznych, specyficznych dla danego miejsca poziomych ruchów mas powietrza zwanych wiatrami lokalnymi.

Bryza - najbardziej znany wiatr lokalny który powstaje w wyniku różnicy szybkości nagrzewania się wody i lądu. Bryzę dzielimy na :
 - dzienną  - w dzień powietrze ogrzewa się szybciej i unosi się do góry powodując powstanie obszaru niskiego ciśnienia, który zostaje wypełniony ciśnieniem wyższym napływającym z nad morza/jeziora. Bryza dzienna wieje od morza do lądu.
 - nocna  (wieczorna) - w nocy morze/jezioro oddaje nagromadzone przez dzień ciepło powodując unoszenie się ogrzanych mas powietrza i utworzenia się nad wodą obszaru niskiego ciśnienia, które zostaje wypełnione powietrzem napływającym od lądu. Bryza wieczorna wieje od lądu do morza.