Locja cz. II - system IALA

System IALA to połączenie oznakowania bocznego, kardynalnego, odosobnionych niebezpieczeństw, znaków bezpiecznej wody i innych przeszkód żeglugowych używanych do wyznaczania osi toru wodnego przed portem.

Na wodach śródlądowych wykorzystuje się:

I Oznakowanie kardynalne.
Znaki umieszczane w kierunkach północnych, południowych, zachodnim lub wschodnim oznaczając z której strony należy omijać niebezpieczeństwo. Mają kształt kolumn lub drążków pomalowanych w kolorach żółto czarnych. Szczyt oznakowań zawsze składa się z dwóch czarnych stożków ułożonych jeden na drugim.
- znak północny - kolumna lub tyka w kolorze czarnym nad żółtym, stożki szczytowe skierowane ku górze, światło białe migoczące 50-60 razy na minutę.
- znak południowy - kolumna lub tyka z żółtym pasem w środku i stożkami skierowanymi ku dołowi, światło białe mijgające 6 blasków na minutę.
- znak wschodni - kolumna lub tyka z żółtym pasem w środku i stożkami skierowanymi podstawami do siebie, światło białe mijgające 3 blasków w okresie 5 lub 10sek.
- znak zachodni - kolumna lub tyka żółta z czarnym pasem pośrodku z stożkami kierowanymi wierzchołkami ku sobie, światło białe migające 9 blasków w okresie 10 - 15 sek.


II Znaki odosobnionego niebezpieczeństwa
Są to czarne kolumny lub tyki z pasem czerwonym pośrodku i znakiem szczytowym w formie dwóch kul położonych jedna nad drugą.

III Znaki bezpiecznej wody
Oznakowanie to może występować w formie kulistego pława, kolumny lub tyki w kolorze czerwono białych pasów. Światło białe izofazowe 1 długi błysk co 10sek.

IV Znaki akwenu zamkniętego dla żeglugi
Wszystkiego rodzaju i kształtu pławy w kolorze żółtym.