Ratownictwo

Ratownictwo

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na jachcie

 - patent żeglarza jachtowego uprawnia posiadacza do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, jednocześnia nakłada na niego obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa załodze. 

- przed rejsem prowadzący jacht powinien przeprowadzić krótkie szkolenie z ratownictwa

- osoby nieumiejące pływać oraz dzieci powinny żeglować w kamizelkach ratunkowych

- w czasie sztormowej pogody wszyscy żeglarze wraz ze sternikiem powinni nosić kamizelki i przebywać na pokładzie

- po pokładzie poruszamy się zawsze płynnie i ostrożnie stosując zasadę - jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie

- w czasie żeglugi załoga przebywa w kokpicie, jeżeli trzeba wykonać pracę na pokładzie poruszamy się tylko po burcie nawietrznej

- powtarzamy otrzymane komendy żeglarskie

- przy manewrach portowych sternik wybiera rozwiązanie dostosowane do poziomu i umiejętności załogi

- powierzchnia ożaglowania powinna być zawsze dostosowana do siły wiatru

- wszystkie luźne przedmioty na pokładzie i wewnątrz jachtu powinny być zabezpieczone

- prowadzimy stałą obserwację akwenu i kontrolujemy zmiany warunków atmosferycznych

2. Środki bezpieczeństwa i zasady posługiwania się nimi

- każda łódź żaglowa powinna być wyposażona w środki ratunkowe w ilości zapisanej w dokumencie rejestracyjnym jachtu. Obowiązkiem prowadzącego jest sprawdzenie stanu i liczby środków ratunkowych i ewentualne ich uzupełnienie u armatora

a) Środki asekuracyjne

- kamizelka asekuracyjna - kamizelka która zapewnia dodatkową pływalność. wykonana z jaskrawej tkaniny wypełnionej materiałem wypornościowym. Nie jest środkiem ratunkowym ponieważ nie posiada kołnierza utrzymującego głowę osoby nieprzytomnej nad taflą wody. Kamizelka powinna być dobrana do wagi marynarza. Nakładamy ją na odzież wierzchnią i dopasowujemy do ciała za pomocą taśm mocujących. Jeżeli kamizelkę zakładamy w wodziepo włożeniu rąk w otwory kamizelki kładziemy się plecami na wodzie i zapinamy klamry mocujące.

- pasy bezpieczeństwa (szelki) - brezentowe, parciane szelki naramienne połączone pasem do którego mocuje się karabińczyk z linkami (wąsami) służcącymi do wpinania się w stały osprzęt pokładowy. Pasy zabezpieczają załogę przed wypadnięciem za burtę.

b) Środki ratunkowe

- indywidualne : kamizelka ratunkowa - obowiązkowy środek bezpieczeństwa na jachcie jedna kamizelka dla jednego żeglarza. Wykonana z jaskrawej tkaniny wypełnionej materiałem wypornościowym posiada kołnierz utrzymujący głowę osoby nieprzytomniej nad wodą. materiał wypełnienia może być nietonąca pianka lub powietrze. Koło lub podkowa ratunkowa - środek wypornościowy w kształcie koła lub podkowy. Wykonany z nitonącego materiału w jaskrawym kolorze z odblaskowymi wstawkami wyposażony w uchwyty z linkami. Koło i podkowę podajemy osobie będącej już w wodzie. Aby założyć koło należy nacisnąć z jednej strony unosząc się w wodzie koło, któe przez obrót założy się na szyję ratowanego.

- zbiorowe: tratwa ratunkowa - pneumatyczny środek wypornościowy dla kilku osób o wygladzie okrągłego pontonu przykrytego od góry daszkiem. Tratwa wyposażona jest najczęściej w: radionadajnik, racje żywnościowe i wodę słodką na kilka dni, środki pirotechniczne, sprzęt do łowienia ryb, latarkę itp. Tratwa jest na wyposażeniu jachtów morskich.

c) Środki zabezpieczające

- lina bezpieczeństwa (lajflina) - stalowa lina rozciągnięta wzdłuż pokładu, służąca do zaczepienia pasów bezpieczeństwa

3. Postępowanie po wywrotce jachtu śródlądowego

Po wywrotce jachtu całą akcją ratunkową powinien kierować sternik. Jego zadaniem jest ratowanie załogi i sprzętu pływającego. Na wodach śródlądowych większość jachtów to jednostki mieczowe, które dzięki komorom wypornościowym bardzo dobrze utrzymują się na wodzie. Dzięki tej właściwości kadłub jachtu można traktować jako tratwę ratunkową. W przypadku wywrotki na wodach śródlądowych należ rozpatrzyć dwa warianty postępowanie:

Postępowanie sternika i załogi gdy pomoc jest w drodze:

- sternik powinien wejść na miecz i przeliczyć stan załogi

- wydać nakaz założenia środków ratunkowych

- załoga powinna zabezpieczyć maszt przed zatonięciem podkładając środek wypornościowy pod top

- zabezpieczyć dokumenty, osprzęt i rzeczy osobiste załogi 

- wzywać pomoc używając sygnalizacji wzrokowej i dźwiękowej

- podjąć próbę podniesienia jednostki i samodzielnego dopłynięcia do portu (lekkie jachty odkryto pokładowe)

- w przypadku gdy postawienie jachtu jest niemożliwe przygotować łódź do holowania

- załoga nie odpływa od jachtu

Postępowanie sternika i załogi gdy nadejście pomoc jest w niemożliwe:

sternik powinien wejść na miecz i przeliczyć stan załogi

- wydać nakaz założenia środków ratunkowych

- załoga powinna zabezpieczyć maszt przed zatonięciem podkładając środek wypornościowy pod top

- zabezpieczyć dokumenty, osprzęt i rzeczy osobiste załogi

- podjąć próbę podniesienia jednostki i samodzielnego dopłynięcia do portu

- w przypadku gdy podniesienie jachtu jest niemożliwe sternik po analizie sytuacji podejmuje decyzję o pozostaniu lub opuszczeniu jachtu


4. Pierwsza pomoc

- w czasie żeglugi zdarzają sie sytuacje, w których pomimo zachowania zasad bezpieczeństwa sternik będzie zmuszony udzielić pierwszej pomocy.

Zasady postępowania:

- zapewnienie bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanemu i osobom trzecim

- sprawdzenie stanu poszkodowanego: podstawowych funkcji życiowych tj. krązenia, oddechu i świadomości. Przeprowadzenie wywiadu i oględzin w celu lokalizacji urazów.

- zapewnienie sobie pomocy osób trzecich: wezwanie pogotowia ratunkowego

- prowadzenie resuscytacji krążeniowo-odddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe

- wykonanie pozostałych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego

- ułożenie osoby w pozycji bezpiecznej i prowadzenie obserwacji do momentu przyjazdu służb ratowniczych lub poprawy stanu zdrowia poszkodowanego


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa RK-O - zespół zabiegów, których zadaniem jest podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych - krążenia krwi i oddechu

Przerwanie RK-O :

- ratownik opadł z sił

- poszkodowany odzyskał podstawowe funkcje życiowe

- profesjonalne służby medyczne przejmują akcję ratunkową

- inne osoba zastępuje ratownika


Medycyna ratunkowa postępowanie:

- krwotoki - krwawienie z rany otwartej należy zatamować za pomocą jałowego opatrunku uciskowego założonego bezpośrednio na ranę i unieruchomienie uszkodzonej części ciała. Nie wolno usuwać z ranyc wbitych w nią caił obcych co może spowodować zwiększenie krwawienia.

- złamania - miejsce w którym wystąpił uraz należy unieruchomić oraz dwa sąsiadujące z nim stawy. Złamania otwarte należy dodatkowo zabezpieczyć jałowym opatrunkiem tamującym krwawienie

- zwichnięcia, skrecienia - unieruchamiamy staw i sąsiadujące z nim kości.

- oparzenia - oparzonego oduwamy od źródła ciepła, schładzamy miejsce poparzone wodą, ze względu na szybko pojawiające się obrzęki zdejmujemy biżuterię i inne rzeczy osobiste które mogą powodować ucisk. W celu uniknięcia zakazeń rany pooparzeniowych nakładamy jałowe opatrunki.

- hipotermia - osobę wychłodzoną przenosimy do ciepłego, osłonionego przed wiatrem miejsca, ułożyć na plecha i zastosować bierne lub czynne ogrzewanie

- udar cieplny - osobę przenosimy do chłodnego, zacienionego miejsca obniżamy temperaturę ciała za pomocą zimnych kompresów


5. Alarmy i zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu

Jeżeli w czasie żeglugi wystąpi zagrożenie zdrowia, życia zalogi sternik ogłasza alarm. Załoga po ogłoszeniu przerywa dotychczasowe czynności i udaje się na wyznaczone stanowiska.


Alarm pożarowy:

- ogłoszenie alarmu

- niezwłoczne przystąpienie do gaszenia pożaru za pomocą dostępnego na jachcie sprzętu gaśniczego: gaśnice, koce gaśnicze itp.

- wyjście całej załogi na pokład

- zrzucenie żagli w celu zmniejszenia siły wiatru pozornego

- odcięcie dopływu powietrze poprzez zamknięcie luków, bulajów i nawiewów przez które, nie jest prowadzona akcja gaśnicza

- zabezpieczenie butli z gazem, kanistra z paliwem

- ustawienie się na kurs który zmniejszy szybkość rozprzestrzeniania się ognia zgodnie z zasadą: ogień na dziobie kursy pełne, ogień na rufie - kursy ostre, ogień na śródokręciu kurs półwiatrowe


Alarm człowiek za burtą:

- ogłoszenie alarmu "człowiek za burtą"

- wydanie środków ratunkowych

- wyznaczenie obserwatora

- wykonanie manewru podejścia

- podjęcie człowieka

- udzielenie człowiekowi pierwszej pomocy

6. Sygnały wzywania pomocy na śródlądowych drogach wodnych

 - zataczanie kół flagą o jaskrawym kolorze w porze dziennej

- zataczanie kół latarką w porze nocnej

- nadawanie sygnału świetlnego SOS alfabetem Morse'a

- wystrzelenie rakiet lub pocisków wyrzucających czerwone gwiazdy lub czerwoną rakieta spadochronowa

- płomień na statku

- zawieszenie flagi a pod lub nad nią kuli pod topem masztu

- powolne unoszenie i opuszczania prostych ramion

- sygnalizacja dźwiękowa: powtarzane długi dźwięki lub serie uderzeń w dzwon


Telefony alarmowe:

112 - numer alarmowy

999 - pogotowie ratunkowe

601 100 100 - wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe