Żeglarz Jachtowy

Wymagania:
 - Ukończone 14 lat lub pisemna zgoda opiekuna.
 - Na egzaminie trzeba okazać dowód tożsamości, zdjęcie 45*35mm,
korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką, niepełnoletni zgodę rodziców.
 - Zdany egzamin

Uprawnienia:
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

patent zeglarz jachtowy

patent zeglarz jachtowy