Teoria żeglowania

1. Wiatr rzeczywisty, własny i pozorny.
 •  Wiatr rzeczywisty - jest wywołany ruchem cząsteczek powietrza z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niższego ciśnienia
 • Wiatr własny - to odczuwany na poruszającym się jachcie opór cząsteczek powietrza
 • Wiatr pozorny - to wiatr odczuwalny przez żeglarza podczas żeglugi, jest to wypadkowa wiatru rzeczywistego i własnego

2. Kursy względem wiatru - to ustawienie wiatru względem wiatru pozornego.

 • Bajdewind - najostrzejszy z kursów, wiatr wieje pod kątem z dziobu
 • Półwiatr - kurs ostry, wiatr wieje prostopadle do jachtu w burtę
 • Baksztag - kurs pełny, wiatr wieje pod kątem z rufy
 • Fordewind - kurs pełny, wiatr wieje od rufy
 • Kąt martwy - kąt zawarty pomiędzy bajdewindami lewego i prawego halsu
 • Kąt graniczny - kąt między liniami wiatru a linią wyznaczoną przez jacht, który zaczyna płynąć kursem bajdewind
 • Hals - w czasie żeglugi jacht jest ustawiony burtą do wiatru, jeżeli wiatr wieje w burtę prawą to jacht płynie prawym halsem. Gdy wiatr wieje w lewą burtę jacht płynie lewym halsem.
 • Zmiana kursu - jacht w czasie żeglugi często zmienia swoje położenie względem wiatru. Skręcanie jachtu na wiatr nazywa się ostrzenie, a zmiana kursu na pełniejszy odpadaniem.

3. Siły działające na wiatr - na płynący jacht działają dwie siły:

 • siła aerodynamiczna - powstaje na skutek naporu masy powietrza na żagiel. W wyniku naporu powietrza na nawietrznej stronie żagla mamy podwyższone ciśnienie po stronie zawietrznej obniżone. Siła aerodynamiczna dzieli się na: ciągu i przechyłu. Siła aerodynamiczna zależy od kąta natarcia oraz nachylenia jachtu ale też od siły wiatru i kształtu oraz rodzaju poszycia żagla.
 • siła hydrodynamiczna - to opór kadłuba względem wody który powstaje w wyniku działania siły aerodynamicznej i dzieli się na wzdłużny i boczny

4. Działanie dyszowe foka - powstaje na sztagu. Dysza powstaje pomiędzy fokiem i grotem ma szeroki wlot a wąski wylot który powstaje między likami wolnymi żagli. Powoduje to że wpadające powietrze dodatkowo przyspiesza obniżenie ciśnienia po zawietrznej stronie grota .

5. Stateczność poprzeczna jachtu - to zdolność jachtu to utrzymania równowagi w przechyle.

- Stateczność jachtów balastowych - jachty balastowe są zbudowane tak aby środek ciężkości umieścić jak najniżej. Dzięki umiejscowienia środka ciężkości poniżej środka wyporu jachty balastowe mają maksymalną wartość momentu prostującego przy przechyle 75stopniach. Kąt graniczny to 120 stopni.

- Stateczność jachtów mieczowych - wynika z kształtu jachtu, środek ciężkości znajduje się powyżej środka wyporu. Taka konstrukcja sprawia że na jacht podczas przechyłu, pomiędzy siłami wyporu i ciężkości powstaje dodatni moment moment prostujący. Do kąta 45 stopni wartość momentu prostującego rośnie i osiąga maksimum, po jego przekroczeniu zdolność jachtu do utrzymania równowagi maleje.  Punkt krytyczny dla utrzymania statyczności jest kąt graniczny. Po przekroczeniu tego kąta jacht się wywraca.

6. Zrównoważenie żaglowe jachtu.

 - stateczność kierunkowa - to zdolność jachtu do utrzymania zadanego kursu przy sterze utrzymanym w pozycji "zero". Taki jacht nazywamy zrównoważonym żaglowo, wypadkowe siły aerodynamicznej i hydrodynamicznej działają wzdłuż jednej prostej. Każda zmiana zmiana ustawienia żagli lub oporu bocznego kadłuba zmienia kierunek żeglugi. Jeżeli jacht samoistnie skręca do wiatru to nazywamy go nawietrznym, jeśli odpada od wiatru to nazywamy go zawietrznym.

7. Zwiększenie nawietrzności jachtu.

 - Przesunięcie środka ożaglowania do tył

- Przesunięcie środka bocznego oporu do przodu

8. Zwiększenie zawietrzności jachtu - jacht zawietrzny.

- przesunięcie środka ożaglowania do przodu

- przesunięcie środka bocznego oporu do tył

9. Działanie steru - za pomocą steru żeglarz może zmienić kierunek kursu jachtu. Na ster działa siła naporu wody która jest wypadkową siły skręcającej i hamującej.