Jachtowy Sternik Morski

Uprawnienia:

Jachtowy Sternik Morski posiada większe uprawnienia niż żeglarz jachtowy:
 – prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z silnikiem po wodach śródlądowych
 – prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z silnikiem o długości całkowitej do 18m, za dnia lub w nocy po wodach morskich (bez ograniczeń)

 
Wymagania do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego:

– ukończone 18 lat
- przystąpienie do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego i zdanie z oceną pozytywną

Szkolenie żeglarskie nie jest obowiązkowe. Do egzaminu na stopień żeglarski nie trzeba posiadać pozytywnej oceny z ukończenia kursu.