Locja

Locja - inaczej opis akwenów wodnych i wybrzeży, morskich oraz śródlądowych.

1. Locja śródlądowa.
1.1 Koryto rzeki - najtrudniejszy na śródlądziu akwen nawigacyjny. Charakteryzuje się dużą zmiennością lini grzegu oraz głębokości na krótkich odcinkach. Największy wpływ na kształt dna rzeki ma prąd rzeczny, w zależności od jego szybkości na rzece tworzą się głębie lub mielizny. Główny prąd rzeczny nazywany jest nurtem i potrafi zmienić się kilkakrotnie w ciągu jednego roku. Rzeka posiada źródło i ujście nigdy nie płynie prosto lecz zakręca - meandruje. Wskażnikiem urozmaiconej lini brzegowej jest stosunek długości rzeki do odległości od źródła do ujścia mirzonej w linii prostej.

Zakole rzeki nieuregulowanej - prędkość wody w zakolu rzeczki maleje i niesiony przez nurt materiał stały odkłada się na dnie w postaci :
- mielizny
- ławic
- przymulisk
- odsypisk
- przemiałów

1.2 Budowle hydrologiczne- do których zaliczamy wszystkie budowlne mającen a celu regulację i kanalizację rzeki. Działania te prowadzą do uregulowania głębokości oraz szerokości rzeczki tak aby powstała droga wodna dla dużych jednostek. Regulacja rzeki odbyła się poprzez obudowanie koryta tamami równoległymi - podłużne i poprzecznymi - ostrogi oraz spiętrzenie wody za pomocą stopni wodnych - jazów. Komunikację pomiędzy odcinkami o różnym poziomie wody zapewnia śluza komorowa.

Śluza komorowa wyposażona jest w dwoje wrót górne i wolne oraz system zaworów umożliwiających wpuszczani i wypuszczenie wody do komory śluzy. Jeżeli jacht żaglowy ma przepłynąć z górnego, spiętrzonego przez jaz poziomu rzeki, do dolnego  powinien:
- wpłynąć do śluzy  ze złożonym masztem i przygotowanymi odbijaczami
- zacumować do nabrzeża cumami dziobowymi i rufowymi na biegowo i czekać na rozpoczęcie pracy śluzy.
- wrota górne zostają zamknięte
- zawór we wrotach dolnych zostaje otwarty
- woda wypływa do momentu gdy jej poziom w komorze zostaje wyrównany z poziomem dolnym
- dolne wrota zostają otwarte
- jacht wypływa ze śluzy

1.3 Oznakowania śródlądowe szlaku żeglugowego - do opisu drogi wodnej używa się znaków pływających lub brzegowych
a) określających stronę szlaku żeglowego
b) wskazujących miejsca niebezpieczne
c) dodatkowych
d) znaków żeglugowych
Farwater - to oznakowany szlak wodny, na którym odbywa się ruch statków. Posiada prawą i lewą stronę. Na rzekach prawa strona farwateru to brzeg znajdujący się z prawej burty jachtu płynącego z biegiem rzeki, przeciwny brzeg jest lewą stroną farwateru. Na jeziorach prawa strona farwateru to przestrzeń znajdująca się po prawej stronie jachtu płynącego z południa na północ i ze wschodu na zachód. Przeciwna strona to lewa strona farwateru.

Oznakowanie pływające prawej strony farwateru:
- czerwona pławy walcowe
-czerwone pławy ze znakiem szczytowym w kształcie walca
- tyki ze znakiem szczytowym w kształcie walca
- tyki z wiechą
- w porze nocnej: pławy świecące rytmiczne światłem czerwonym

Oznakowanie brzegowe prawej strony farwateru:
- słup z kwadratową tablicą w kolorze białym obramowana na czerwono
- słup z kwadratową tablicą w kolorze czerwonym z białymi pasami u góry i dołu
- w porze nocnej światło czerwone migające rytmicznie

Oznakowanie pływające lewej strony farwateru:
- zielone pławy stożkowe
- zielone pławy ze znakiem szczytowym w kształcie stożka
- tyki ze znakiem szczytowym w kształcie stożka
- tyki
- w porze nocnej pławy świecące rytmicznie światłem zielonym

Oznakowanie brzegowe lewej strony farwateru:
- słup z tablicą w kształcie rombu w kolorze białym obramowanym na zielono
- słup z tablicą w kształcie rombu z zielono białm trójkątem
- w porze nocnej: światło zielone mrugające rytmicznie

Oznakowanie pływające rozwidlenie szlaku żeglownego:
- zielono-czerwone pławy kuliste
- zielono-czerwone pławy ze znakiem szczytowym w kształcie kuli
-zielono-czerwone tyki ze znakiem szczytowym w kształcie kuli
- w porze nocnej: pławy świecące światłem izofazowym białym lub migającym w grupach

Znaki brzegowe przejścia szlaku żeglugowego z prawego do lewego brzegu:
- słupy z kwadratową tablicą w kolorze żółtym z pionowym czarnym pasem w środku
- słupy z żółtą tablicą w kształcie krzyża
- w porze nocnej: światło żółte rytmiczne lub błyskowe w grupach z parzystą liczbą błysków

Znaki brzegowe przejścia szlaku żeglugowego z lewego do prawego brzegu:
- słupy z tablicą w kształcie rombu w kolorze żółtym z pionowym czarnym pasem w środku
- słupy z żółtą tablicą w kształcie krzyża obróconego o 45stopni
- w porze nocnej: światło żółte rytmiczne lub błyskowe w grupach z parzystą liczbą błysków

Oznakowanie pływające - miejsce niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych przy prawym brzegu szlaku żeglugowego:
- tyka na pławie w czerwone i białe pasy ze znakiem szczytowym czerwonym walcem
- tyka w czerwono białe pasy ze znakiem szczytowym czerwonym walcem
- w porze nocnej: światło czerwone rytmiczne

Oznakowanie pływające -  miejsce niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych przy lewym brzegu szlaku żeglugowego:
- tyka na pławie w zielone i białe pasy ze znakiem szczytowym zielonym stożkiem
- tyka w zielono białe pasy ze znakiem szczytowym zielonym stożkiem
- w porze nocnej: światło zielone rytmiczne

Znaki brzegowe - oznakowanie stałe miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych na prawym brzegu szlaku żeglugowego
- tyka ze znakiem szczytowym czerwonym trójkątem skierowanym wierzchołkiem w dół
- w porze nocnej światło czerwone rytmiczne

Znaki brzegowe - oznakowanie stałe miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych na lewym brzegu szlaku żeglugowego
- tyka ze znakiem szczytowym zielonym trójkątem skierowanym wierzchołkiem w górę
- w porze nocnej światło zielone rytmiczne

Znaki brzegowe - oznakowanie stałe miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych na środku farwateru:
- tyka ze znakiem szczytowym zielonym trójkątem skierowanym wierzchołkiem w górę i na nim trójkąt czerwony skierowany w dół
- w porze nocnej światło białe rytmiczne lub izofazowe