Kurs żeglarstwa

Żeglarz Jachtowy

Żeglarz Jachtowy
Wymagania:  - Ukończone 14 lat lub pisemna zgoda opiekuna.  - Na egzaminie trzeba okazać dowód tożsamości, zdjęcie 45*35mm, korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką, niepełnoletni zgodę rodziców.

Jachtowy Sternik Morski

Jachtowy Sternik Morski
Uprawnienia: Jachtowy Sternik Morski posiada większe uprawnienia niż żeglarz jachtowy:  – prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z silnikiem po wodach śródlądowych  – prowadzenia jachtów żaglowyc

Kategorie Jachtów

Kategorie Jachtów
1. Kategorie jachtów żaglowych Kategoria A - OCEANICZNA - Minimalna wartość współczynnika STIX 32. Jednostki samowystarczalne, zaprojektowane do dalekich rejsów, w warunkach wiatru silniejszego niż 8°B (Beauforta) i prz

Budowa jachtów cz. I

Budowa jachtów cz. I
Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu żaglowego: Kadłub - zazwyczaj zbudowany z laminatu rzadziej z aluminium. Przednia węższa część to dziób, tylnia szersza to rufa po międz niemi znajduje się burty które od

Budowa jachtów cz. II

Budowa jachtów cz. II
Osprzęt żaglowy - takielunek: to stałe i ruchome części jachtu związane z masztem tj.: I. Omasztowanie - sztywne części osprzętu żaglowego służące do podnoszenia i rozpinania żagli zwane również drzewcem: maszty -

Budowa jachtów cz. III

Budowa jachtów cz. III
Silnik oraz  instalacje jachtowe Na jachtach żaglowych najczęściej stosowanym silnikiem jest silnik zaburtowy, w którym możemy wyodrębnić składowe: - silnik właściwy - mechanizm tłokowo-korbowy z instalacją zapłonową i uk

Przepisy żeglarskie cz. I

Przepisy żeglarskie cz. I
Zasady ruch żeglugowego: Obowiązuje prawostronny ruch na drogach wodnych. Statki włączające się do ruchu z bocznej drogi wodnej muszą zachować ostrożność i ustąpić innym jednostkom. Nawracanie jest dozwolone tylko w mi

Przepisy żeglarskie cz. II

Przepisy żeglarskie cz. II
Etykieta jachtowa i flagowa - jest to zbiór zasad i sposobów zachowania się na jachcie określające: - szacunek do kapitana i oficerów jachtowych - prawa i obowiązki członków załogi - przepisy dotyczące noszenia

Sygnalizacja statków

Sygnalizacja statków
Oznaczenia używane w sygnalizacji statków: - światła: żółte, niebieskie, zielone, czerwone, białe widoczne dookoła widnokręgu, masztowe, burtowe, rufowe, holowania - kule: żółte, czerwone, zielone, czarne noszone w po

Teoria żeglowania

Teoria żeglowania
1. Wiatr rzeczywisty, własny i pozorny.  Wiatr rzeczywisty - jest wywołany ruchem cząsteczek powietrza z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niższego ciśnienia Wiatr własny - to odczuwany na poruszającym się jachcie opór

Locja

Locja
Locja - inaczej opis akwenów wodnych i wybrzeży, morskich oraz śródlądowych. 1. Locja śródlądowa. 1.1 Koryto rzeki - najtrudniejszy na śródlądziu akwen nawigacyjny. Charakteryzuje się dużą zmiennością lini

Locja cz. II - system IALA

Locja cz. II - system IALA
System IALA to połączenie oznakowania bocznego, kardynalnego, odosobnionych niebezpieczeństw, znaków bezpiecznej wody i innych przeszkód żeglugowych używanych do wyznaczania osi toru wodnego przed portem. Na wodach śród

Locja - znaki żeglugowe cz. III

Locja - znaki żeglugowe cz. III
Znaki żeglugowe dzielimy na: - znaki zakazu - czworokątne lub kwadratowe białe tablice z czerwoną obramówką  i przekreśleniem. - znaki nakazu - czworokątne lub kwadratowe białe tablice z czerwoną obwódką i czarnym znaki

Meteorologia cz. 1

Meteorologia cz. 1
I Meteorologia - czynniki kształtujące pogodę:  - opady atmosferyczne  - wilgotność  - temperatura powietrza  - wiatr  - wilgotność  - widoczność  - zachmurzenie  - zamglenie  - ciśnieni

Meteorologia cz. 2

Meteorologia cz. 2
I Niebezpieczne zmiany siły i kierunku wiatru Dla małych jachtów śródlądowych bardzo niebezpieczne są zakłócenia kierunku i siły wiatru, nazywane: - szkwałem - gwałtowny wzrost siły wiatru tzw. uderzenie powstałe na

Ratownictwo

Ratownictwo
Ratownictwo 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na jachcie  - patent żeglarza jachtowego uprawnia posiadacza do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, jednocześnia nakłada na niego obowi